Ajutorul de inmormantare

  Pentru anul 2016 statul Roman acorda un ajutor de inmormantare in valoare de 2681 lei.
  Aceasta suma i se va deconta persoanei care face dovada ca a platit pentru cheltuielile de inmormantare.   Ajutorul de inmormantare se deconteaza in intregime pentru decedatii pensionari sau persoane asigurate si doar jumatate pentru un membru de familie care nu are un drept propriu de asigurari sociale si se afla in intretinerea titularului la data decesului.
Ajutorul de deces si ajutorul de inmormantare reprezinta venituri neimpozabile la nivelul persoanei fizice   salariate.
  Cele doua notiuni, desi marcheaza acelasi eveniment, se diferentiaza in functie de sursa din care sunt suportate. Ele pot fi cumulate de persoana indreptatita a le primi, intrucat sursele de acordare sunt diferite.   Daca ajutorul de deces este un drept conferit ca urmare a calitatii de asigurat, ajutorul de inmormantare se acorda de catre angajator din sursele proprii, respectand prevederle contractului de munca.
  Ajutorul de deces se acorda in cazul decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurari sociale si se afla in intretinerea titularului la data decesului.
Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces

 • cerere tip pentru persoanele asigurate cu contract sau declaratie de asigurare sau cerere pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari;
 • certificat de deces - in original si copie;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator;
 • acte din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces;
 • certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca pe copil si data ivirii acesteia.

  In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului ajutorul de deces se achita unei singure persoane care poate fi, dupa caz:

 1.  sotul supravietuitor;
 2.  copilul;
 3.  parintele;
 4.  tutorele;
 5. curatorul;
 6.  mostenitorul.

Unde se depune dosarul pentru ajutorul de inmormantare
  Pentru cazul prezentat in care decedatul era fie pensionar, asigurat sau ruda a unei persoane asigurate - dosarul pentru obtinerea ajutorului de inmormantare se va depune la Casa Teritoriala / Sectoriala de Pensii.
  Daca persoana decedata era in somaj, actele se vor depune la Agentia Teritoriala / Judeteana / Sectoriala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
  Daca persoana decedata era angajata, actele se duc angajatorului.

filme porno